Καλωσορίσατε!

Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα του ΚΗ΄ Δημοτικού Σχολείου Αρχαγγέλου Μιχαήλ, στα Πολεμίδια